Декларация за съгласие за обработка на данни и получаване на маркетингова комуникация за всички мои услуги предоставени от А1

1. Съгласен съм да получавам маркетингова информация1 от А1 за продукти/услуги предоставяни от:


2. Съгласен съм, за да бъдат изготвяни подходящи за мен предложения за продукти и услуги на А1, компанията да извършва детайлни анализи5 на мои основни лични3 и мрежови4 данни.

3. Съгласен съм, за да бъдат изготвяни подходящи за мен предложения за продукти и услуги от партньори6 на компанията, А1 да обработва мои основни лични данни3 и данни за моето потребление7.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на А1. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, А1 няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.